Podmienky používania

Všeobecné ustanovenia

Vítame Vás na webovej stránke Erotické Masáže Salón. Pred používaním našich služieb si, prosím, pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Tento dokument obsahuje právne záväzné podmienky, ktoré upravujú Váš prístup na stránke obchodhraciek.sk a jej používanie. Vstupom na túto webovú stránku alebo jej používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a súhlasíte s týmito podmienkami. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nie ste oprávnení používať naše služby. Podmienky používania môžu byť aktualizované či menené, o čom budete včas informovaní. Je Vašou zodpovednosťou pravidelne si podmienky prečítať a oboznámiť sa s akýmikoľvek zmenami.

Poskytované služby

Naša webová stránka ponúka informácie o masážnych salónoch špecializujúcich sa na erotické masáže. Poskytujeme podrobné informácie o rôznych technikách masáží a ich výhodách. Prosím, uvedomte si, že služby predstavené na našej stránke sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, že navštívite salón alebo využijete službu, vzniká vzťah priamo medzi Vami a poskytovateľom služby, a my ako prevádzkovateľ webovej stránky nenesieme žiadnu zodpovednosť za kvalitu a obsah týchto služieb.

Práva a zodpovednosti užívateľov

Ako užívateľ tejto stránky ste povinní zachovávať slušné správanie a rešpektovať práva a dôstojnosť ostatných. Akékoľvek formy obtäžovania, diskriminácie, publikovania nevhodného obsahu alebo iného správania, ktoré by mohlo byť považované za neetické či nelegálne, sú prísne zakázané a môžu viesť k dočasnému alebo trvalému zákazu využívania našich služieb. Zaručujete, že informácie, ktoré poskytnete, sú pravdivé a aktuálne, a ak sa zmenia, zodpovedáte za ich aktualizáciu.

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade so zákonom na ochranu osobných údajov berieme ochranu Vašich údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie služieb ponúkaných na našej stránke. Postupujeme prísne podľa platných právnych predpisov a Vaše údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom alebo použitím. V tejto súvislosti sa na našej stránke môžete zoznámiť s našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú ďalšie informácie o tom, ako chránime Vaše údaje.

Kontaktné informácie

Pre akékoľvek otázky alebo pripomienky súvisiace s našimi službami alebo podmienkami používania sa môžete obrátiť na majiteľku stránky, pani Luciu Kováčovú na [email protected]. Nájdete nás tiež na adrese: Priemyselná 4, 917 01 Trnava, Slovensko. Váš názor je pre nás dôležitý a snažíme sa na všetky podnety a otázky odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *