Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke Erotické Masáže Salón opisujú, ako firma spravuje, zbiera, používa a chráni osobné údaje svojich klientov. Pozorne si prečítajte nasledujúci text, aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a ako s nimi budeme narábať. Rešpektujeme vaše súkromie a snažíme sa chrániť osobné údaje v súlade so zákonom a dobrou praxou.

Zbieranie a používanie osobných údajov

Klienti, ktorí navštevujú našu stránku alebo využívajú naše služby, môžu byť požiadaní o poskytnutie určitých osobných údajov. To môže zahŕňať meno, kontaktne informácie ako sú adresa, email, telefónne číslo a pod. Tieto údaje sú zbierané za účelom poskytovania našich služieb, spracovania rezervácií a lepšej komunikácie s našimi klientmi. Veľký dôraz kladieme na to, aby bolo zaobchádzanie s osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi normami.

Uchovávanie a bezpečnosť údajov

Všetky zbierané údaje sú uchovávané na bezpečných serveroch a sú chránené príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy. Veríme, že tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú bezpečnosť vzhľadom na povahu zbieraných a spracovávaných údajov.

Práva subjektov údajov

Ako klient máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás zbierame, a tiež právo požiadať o ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a požadovať obmedzenie spracúvania. Kdekoľvek sú spracúvané vaše údaje na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať.

Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek dotazov alebo obáv týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov, prosím kontaktujte majiteľku webovej stránky, pani Luciu Kováčovú. Môžete tak urobiť prostredníctvom emailu na adrese [email protected] alebo na poštovej adrese Priemyselná 4, 917 01 Trnava, Slovensko.

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *